KREDYTY INDEKSOWANE
LUB WALORYZOWANE DO WALUTY OBCEJ

M.in. „odfrankowienie” kredytów indeksowanych lub waloryzowanych do franka szwajcarskiego.

Jesteśmy Twoim wsparciem w procesie unieważnienia niedozwolonych postanowień umownych zawartych w umowie kredytowej, którą podpisałeś.

Skutecznie identyfikujemy Twoje potrzeby i na tej podstawie przygotowujemy niezbędne analizy i opinie prawne, a także prowadzimy negocjacje z Bankiem oraz postępowanie sądowe.

Gwarantujemy stały kontakt na potrzeby bieżących konsultacji, doradztwa lub uzyskania informacji prawnej.