Będąc właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości albo rzeczy ruchomej [np. samochodu], Twoim
celem jest ochrona własności. Może się jednak zdarzyć, że wskutek działań innego podmiotu dojdzie do
naruszenia posiadania albo ograniczenia przysługującego Ci prawa własności.

W takiej właśnie sytuacji podejmiemy działania, których celem będzie prawna ochrona własności. W jej ramach sformułujemy roszczenia, które stanowić będą odpowiedź na działania podjęte przez podmiot
naruszający Twoje prawa.

W ramach posiadanych kompetencji wesprzemy Cię w postępowaniu o:

  • zaprzestanie naruszeń posiadania albo o wydanie nieruchomości stanowiącej Twoją własność
  • zasiedzenie własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej
  • zniesienie współwłasności nieruchomości albo o podział nieruchomości do wyłącznego korzystania; musisz przy tym pamiętać, że – ze względu na stan konkretnej nieruchomości – zniesienie współwłasności może nastąpić albo poprzez fizyczny jej podział, poprzez jej przyznanie na wyłączną własność jednego ze współwłaścicieli za spłatą na rzecz drugiego, albo poprzez jej sprzedaż
  • zniesienie współwłasności rzeczy ruchomej [np. samochodu],
  • ustalenie służebności
  • roszczenia odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

W każdej z opisywanych powyżej sytuacji – obok udzielanej Ci pomocy prawnej – współdziałamy z rzeczoznawcami [np. z zakresu geodezji, budownictwa, wyceny wartości nieruchomości i ruchomości], których wiedza i doświadczenie pozwolą oprzeć formułowane roszczenia o rzetelny materiał dowodowy umożliwiający uzyskanie możliwie najdalej idącej ochrony Twoich interesów.