OBRONA W SPRAWACH KARNYCH I O WYKROCZENIA

Bronimy Cię w relacjach z organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości. 

Jesteśmy z Tobą od początku postępowania przygotowawczego aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Reprezentujemy naszych Klientów także w postępowaniach wykonawczych o dozór elektroniczny, wyrok łączny, odroczenie wykonania kary albo udzielenie przerwy w karze.