Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dzisiaj przybliżymy Wam zagadnienie innych rodzajów szkód, które mogą powstać w następstwie #zdarzeniadrogowego.🧐⚠️

Zgodnie z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej zawartymi w Kodeksie cywilnym, #sprawca szkody [albo jego ubezpieczyciel w zakresie odpowiedzialności cywilnej] zobowiązani będą do zrekompensowania Wam normalnych następstw zdarzenia powodującego szkodę. Dlatego też, zgłaszając roszczenia o #odszkodowanie💰, pamiętajcie, że będziecie musieli udowodnić, że pomiędzy zdarzeniem drogowym a poniesioną przez Was szkodą istnieje związek przyczynowy – mówiąc najogólniej, że musieliście np. ponieść określony koszt, bo doszło do zdarzenia drogowego, w którym zostaliście #poszkodowani.

Dodatkowe koszty

Jakie są zatem najczęstsze dodatkowe koszty/szkody wywołane uczestnictwem w zdarzeniu drogowym❓

👉 Transport uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia. Pamiętajcie, że uzasadnieniem dla skorzystania z usługi transportu jest taki stan techniczny Waszego pojazdu, który uniemożliwia poruszanie się nim po drogach publicznych bez zagrożenia dla poruszających się nim osób oraz innych uczestników ruchu drogowego.

👉 Pojazd zastępczy. Myślę, że zgodzicie się z nami, że największą dokuczliwością związaną z uszkodzeniem pojazdu w następstwie zdarzenia drogowego jest po prostu niemożność korzystania z niego. W takiej sytuacji przysługuje Wam prawo wynajęcia pojazdu zastępczego.

❗️Pamiętajcie❗️ Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy uszkodzony samochód służył Wam do prowadzenia działalności gospodarczej, czy jedynie do załatwiania spraw życia codziennego, tj. np.: odwożenia dzieci do szkoły, robienia zakupów lub dojazdów do pracy.

Pojazd zastępczy można wynająć albo w firmie, która oferuje taką usługę, albo od osoby prywatnej na podstawie stosownej umowy. Koszty wynajmu – przy spełnieniu pewnych określonych wymagań – pokryje sprawca zdarzenia lub jego ubezpieczyciel.

W takim wypadku istotne jest, że okres najmu pojazdu zastępczego nie może być nadmiernie wydłużony. Co do zasady uzasadniony jest najem pojazdu od dnia, w którym doszło do powstania szkody aż do dnia wykonania fatycznej naprawy Waszego pojazdu (szkoda częściowa) lub też zakupu nowego pojazdu (szkoda całkowita). Nie jest przy tym akceptowane stanowisko, że datą zakończenia wynajmu pojazdu zastępczego powinna być data, w której sprawca zdarzenia (lub jego ubezpieczyciel) wypłacili Wam odszkodowanie. Pojazd zastępczy powinien być tej samej klasy, co Wasz uszkodzony samochód.

Kalkulacja kosztów

👉 Kalkulacja kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę. Uzasadnieniem dla zlecenia takiej wyceny jest przede wszystkim brak Waszej zgody na kalkulację kosztów naprawy zaproponowaną przez sprawcę zdarzenia albo jego ubezpieczyciela. Decyzja o zleceniu takiej kalkulacji służyć ma przede wszystkim obronie Waszych interesów majątkowych, gdyż – jak już wcześniej wspominaliśmy – koszty naprawy ustalane np. przez zakłady ubezpieczeń w 90% przypadków są zaniżane. Nie sposób przy tym wymagać od Was, żebyście mieli fachową wiedzę potrzebną do zweryfikowania poprawności przedstawionej kalkulacji i wyliczonego odszkodowania.

Odszkodowanie za zniszczone przedmioty

👉 Odszkodowanie za zniszczone przedmioty może obejmować wszelkie ruchomości, które w momencie zdarzenia znajdowały się w pojeździe i w jego następstwie uległy zniszczeniu. Może być to, chociażby Wasz #smartfon, #tablet lub #laptop. Podobnie jak w przypadku samego pojazdu, odszkodowanie w tym zakresie odpowiadało będzie albo kosztom ich naprawy (szkoda częściowa) albo koszty zakupu takich samych nowych rzeczy (szkoda całkowita).

➡️ Oczywiście i w tym wypadku musicie wykazać, że do uszkodzenia tych przedmiotów doszło w następstwie zdarzenia drogowego. Zgłaszając szkodę w tym zakresie, powinniście załączyć również dowody zakupu tych rzeczy, bądź wskazać orientacyjne kwoty, które stanowiły ich cenę zakupu.

🔎 Ww. przedmioty to tylko przykładowy katalog. Wyobraźcie sobie, że w jednej ze spraw prowadzonych przez #ZSadwokaci – w następstwie kolizji drogowej – uszkodzony został balon [taki z gondolą, którym można latać]. Sprawca zdarzenia musiał zatem pokryć koszty jego naprawy. Nie było tanio.😳

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 2

Średnia ocena 5

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Marcin Zatwarnicki zdjęcie

Marcin Zatwarnicki

ADWOKAT / MEDIATOR

Pasjonat prawa cywilnego. Doświadczony w bojach pełnomocnik procesowy, w szczególności poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeń oraz podmiotami sektora bankowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym także tych zagranicznych.