Kancelaria Adwokacka ZSadwokaci

O nas

Luiza Słychan Adwokat Bolesławiec

Karnista z prawdziwego zdarzenia.
Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone.
Specjalizuje się także w prawie medycznym.


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.
Uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki.
Mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Luiza Słychan

Adwokat / Mediator
Marcin Zatwarnicki Adwokat Bolesławiec

Pasjonat prawa cywilnego.
Doświadczony w bojach pełnomocnik procesowy, w szczególności poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeń oraz podmiotami sektora bankowego.
Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym także tych zagranicznych.


Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Uczestnik studiów doktoranckich z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i europejskiego. Certyfikowany mediator. Biegle włada językiem angielskim.

Marcin Zatwarnicki

Adwokat / Mediator
Luiza Słychan Adwokat Bolesławiec

Luiza Słychan

Adwokat / Mediator

Karnista z prawdziwego zdarzenia.
Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone.
Specjalizuje się także w prawie medycznym.


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.
Uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki.
Mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Marcin Zatwarnicki Adwokat Bolesławiec

Marcin Zatwarnicki

Adwokat / Mediator

Pasjonat prawa cywilnego.
Doświadczony w bojach pełnomocnik procesowy, w szczególności poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeń oraz podmiotami sektora bankowego.
Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym także tych zagranicznych.


Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Uczestnik studiów doktoranckich z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i europejskiego. Certyfikowany mediator. Biegle włada językiem angielskim.

Walczymy o to, co dla Ciebie ważne!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bolesławiec, ul. Kaszubska 1/5