Dla każdego z nas najwyższą wartością jest rodzina. Zdarzają się jednak sytuacje, w których Twoja rodzina nie będzie mogła funkcjonować już tak jak dotychczas i konieczne będzie uregulowanie – na nowo – relacji pomiędzy dotychczasowymi partnerami/małżonkami oraz dziećmi.

Specjalnie nie piszemy w tym miejscu, iż dochodzi do rozpadu rodziny, gdyż nie tak postrzegamy ten proces. 

To, że Twoje małżeństwo zostanie rozwiązane przez rozwód, albo zostanie orzeczona pomiędzy Wami separacja, czy też rozpadnie się Twój związek nieformalny, nie jest równoznaczne z rozpadem rodziny, którą dotychczas tworzyliście oraz odejściem w niebyt Waszego materialnego dorobku.

Dlatego – w szczególności, gdy ze związku posiadasz dzieci – konieczne jest ułożenie na nowo relacji w Twojej rodzinie. W ramach takiego postępowania – przy naszym wsparciu – rozstrzygniesz następujące kwestie:

  • zakres i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontakty z dzieckiem [potocznie nazywane sprawą o opiekę nad dziećmi]
  • wysokość alimentów należnych dziecku

Niezależnie od tego, czy pozostawałeś w związku małżeńskim, czy też w związku nieformalnym należy także rozstrzygnąć w jaki sposób podzielony zostanie Wasz majątek, który wspólnie zbudowaliście. Pamiętaj przy tym, że podział majątku może zostać dokonany zarówno po rozwodzie, jak i jeszcze przed jego orzeczeniem.

Przed małżonkami stanie także konieczność uregulowania ich relacji poprzez uzyskanie przed sądem orzeczenia rozwiązującego ich małżeństwo przez rozwód albo orzekającego separację.

Rozumiejąc jak ciężkim emocjonalnie jest każde z powyższych postępowań, zapewnimy Ci ochronę prawną oraz wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Na podstawie rozmów, które wspólnie odbędziemy w sposób precyzyjny ustalimy jakie są cele, a następnie wskażemy Ci jakie dowody należy przedstawić w sprawie i przygotujemy niezbędne dokumenty, takie jak chociażby:

  • pozew o rozwód
  • pozew o alimenty
  • wniosek o uregulowanie zasad opieki i kontaktów z dzieckiem
  • ugodę w przedmiocie alimentów oraz zasad opieki i kontaktów z dzieckiem
  • wniosek o podział majątku
  • umowę o podział majątku

Będziemy z Tobą w toczącym się postępowaniu sądowym i zapewnimy przestrzeganie przysługujących Ci praw w toku wykonywania orzeczenia wydanego w sprawie.