Jak wynika z danych zaprezentowanych przez portal bankier.pl, wartość kredytów hipotecznych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego to kwota ok. 97 miliardów złotych. Kwota ta przekłada się na przeszło 420 tysięcy udzielonych kredytów. 

Na koniec 2020 roku przeciwko bankom toczyło 37,5 tysięcy indywidualnych spraw sądowych, w ramach, których frankowicze – kredytobiorcy domagali się ustalenia nieważności zawartych umów o kredyt albo ich ofrankowania. Tylko w pierwszym kwartale 2021 roku przed sądami I instancji zapadły 303 wyroki korzystne dla kredytobiorców. W tym samym czasie aż 61% postępowań odwoławczych prowadzonych przed sądami II instancji zakończyło się oddaleniem apelacji banków.

Jeżeli również Ty zaciągnąłeś kredyt powiązany z kursem waluty obcej – w przeważającej większości franka szwajcarskiego – to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że umowa, którą podpisałeś zawiera niedozwolone postanowienia umowne, czyli takie które w kształtują Twoje obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy. 

W takiej sytuacji jesteśmy dla Ciebie. Mamy szerokie doświadczenie w pomocy frankowiczom. 

Skontaktuj się z nami, a my w ramach bezpłatnej analizy umowy zweryfikujemy Twoją sytuację prawną i przedstawimy plan działania mający zabezpieczyć przysługujące Ci uprawnienia.  

Ochrona prawna, której udzielamy frankowiczom obejmuje pięć etapów:

 1. Przekazanie dokumentacji kredytowej – przekazujesz nam swoją umowę kredytową oraz inną posiadaną przez Ciebie dokumentację kredytową. 

  Możesz zrobić to osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem poczty e-mail na adres kancelaria@zsadwokaci.pl.
 1. BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY – przeanalizujemy Twoją umowę kredytową zupełnie za darmo i wskażemy, czy i jakie roszczenia przysługują Ci wobec banku, w którym zaciągnąłeś kredyt powiązany z kursem franka szwajcarskiego. Wskażemy, czy możliwe jest żądanie ustalenia nieważności zawartej umowy, czy odfrankowienie Twojego kredytu.
 1. Podpisanie umowy – jeżeli zdecydujesz się powierzyć nam swoją sprawę, to spotkamy się w celu podpisania umowy oraz pełnomocnictwa, które będą stanowiły podstawę naszej dalszej współpracy. 

  Zależy nam aby nasze relacje były transparentne oraz dawały Ci poczucie bezpieczeństwa. Doskonale wiemy, że tylko wzajemne zaufanie może stanowić podstawę współpracy, której celem jest Twoje życie wolne od ryzyk związanych z zaciągnięciem kredytu powiązanego z kursem waluty obcej. 
 1. Reklamacja – wystąpimy do banku z reklamacją, która rozpocznie proces rozpatrywania przysługujących Ci roszczeń.

  W tym kroku przedstawimy Twoje żądania wobec banku, jak również argumenty prawne je uzasadniające. Jeżeli bank wyrazi wolę ugodowego rozwiązania sprawy, to podejmiemy rozmowy, których celem będzie zabezpieczenie Twoich interesów.
 1. Postępowanie sądowe – złożymy do Sądu pozew i poprowadzimy sprawę sądową, w ramach której sformułowane zostaną Twoje żądania przeciwko bankowi. Wystąpimy także z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa tak, aby „zamrozić” obowiązek spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie zakwestionowanej umowy na czas trwania postępowania sądowego.

Miej świadomość, że aktualna – pozytywna dla frankowiczów – linia orzecznicza Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych sprawia, że nie warto już dłużej czekać. Już dzisiaj podejmij decyzję, że chcesz zawalczyć o życie wolne od kredytu frankowego.