Marcin Zatwarnicki

Adwokat Twojego biznesu. W swojej praktyce zajmuje się obsługą małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia sukcesji i zabezpieczenia majątkowego spadkobierców przedsiębiorcy.

Doświadczony pełnomocnik procesowy, w szczególności w sporach o odszkodowanie przeciwko towarzystwom ubezpieczeń.

Klienci cenią jego komunikatywność i opanowanie.

Certyfikowany Mediator. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Uczestnik studiów doktoranckich z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego.

Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie zaczytany w kryminałach książkoholik.

Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać, ale od tego by mu pomagać

Luiza Słychan

Adwokat reprezentująca strony w postępowaniach karnych i o wykroczenie. Specjalizuje się w szczególności w sprawach karnych powiązanych ze sposobem wykonywania świadczeń medycznych, w tym także dotyczących błędu medycznego.

Doświadczony pełnomocnik procesowy w sporach o odszkodowanie za następstwa nieudzielenia lub wadliwego udzielenia świadczenia medycznego.

Klienci doceniają ją za zaangażowanie i otwartość.

Certyfikowana Mediator. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Na tym wydziale ukończyła także studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego i bioetyki.

Prywatnie zgłębia zakamarki wiedzy z zakresu psychiatrii i neurologii dotyczące funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Na sali sądowej liczą się fakty. Nawet gdy cały kraj żyje tylko emocjami.