Każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę, że jednym z filarów jego sukcesu jest utrzymanie płynności finansowej. 

Niestety, w polskich realiach biznesowych większości z nas zdarzyło się wejść w relację z kontrahentem, który nie wywiązał się z obowiązku zapłaty za sprzedany mu towar lub wykonaną usługę. 

Wiesz również, że uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia sądu nakazującego takiemu kontrahentowi zapłatę na Twoją rzecz umówionego wynagrodzenia, to – co najwyżej – połowa sukcesu. Tym co przesądzi o skuteczności wydanego orzeczenia będzie sprawna windykacja należności nim objętych. 

W ramach udzielanej Ci ochrony prawnej – po pierwsze – podejmiemy kroki, których celem będzie skłonienie Twojego kontrahenta do dobrowolnego spełnienia obciążającego go świadczenia. Jednocześnie skierujemy sprawę do komornika, który będzie prowadził windykację wierzytelności. 

Naszą rolą w tym postępowaniu będzie dbałość o to, aby działania egzekucyjne podejmowane były szybko i efektywnie. Dlatego też będziemy aktywnie współdziałali z komornikiem w poszukiwaniu majątku kontrahenta, który mógłby być źródłem zaspokojenia Twoich roszczeń.  

Jeżeli okaże się, że kontrahent – chcąc ukryć swój majątek – przeniósł go na inne podmioty, podejmiemy działania mające na celu windykację należności z tego majątku [skarga pauliańska], jak również skierujemy do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.