Co to jest mediacja?

Długie, żmudne i kosztowne postępowanie sądowe to coś, czego każdy pragnie uniknąć. Na szczęście, istnieją bardziej wydajne metody rozwiązywania sporów pomiędzy stronami. Czym jest mediacja? Na czym polega? Zapoznaj się z naszym artykułem i poznaj zasady mediacji, która może uchronić Cię od zbędnych nerwów i kosztów.

Co to jest mediacja i dlaczego jest coraz popularniejsza?

Przeciętny czas trwania postępowań sądowych wydłuża się z każdym rokiem. Wraz z czasem oczekiwania rosną również i koszty. Tendencja ta jest skutkiem wielu czynników, spośród których najważniejszym jest zbyt duża liczba kierowanych do sądu spraw, przy jednoczesnym niedoborze sędziów i pracowników administracyjnych. Osoby, które pragną dojść swych roszczeń poprzez sąd, nierzadko zmuszone są długo czekać na rozstrzygnięcie swojej sprawy i ewentualny tytuł wykonawczy. Kierowanie sprawy do sądu należy zatem traktować jako ostateczność.

Czym jest mediacja? Definicja i zastosowanie praktyczne

Mediacja to rozmowa zainteresowanych stron, mająca doprowadzić do rozwiązania sporu pomiędzy stronami i opracowanie porozumienia. Rezultaty podjętych w obecności mediatora rozmów powinny być satysfakcjonujące i akceptowalne dla obu zaangażowanych stron. Warto pamiętać, że zasady mediacji nie okażą się skuteczne, jeśli obie strony konfliktu nie wykazują zainteresowania jego zażegnaniem.

Kiedy i w jakich sprawach można zdecydować się na mediację?

Działania mediacyjne można prowadzić zarówno przed, jak i w trakcie postępowania sądowego. Podstawą działań, mających doprowadzić do pojednania stron, może być zarówno umowa o mediację, jak i postanowienie sądu. Mediacja to rozwiązanie, które daje szansę na aktywne uczestniczenie w rozwiązaniu sporu obu zainteresowanym stronom, które przy pomocy bezstronnego mediatora uzgodniły warunki wzajemnego porozumienia.

Mediacja jest procedurą, którą można zastosować przy dowolnym sporze, o ile obie strony konfliktu wezmą w niej dobrowolny udział. Z powodzeniem sprawdza się przy wszelkiego typu sprawach cywilnych, które mogą zakończyć się ugodą, zależną od woli obu zainteresowanych stron, np. takich jak:

 • uregulowanie zapłaty,
 • zniesienie dotychczasowej współwłasności,
 • podział spadku lub majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • kontaktów dzieci z rodzicami i pozostałymi członkami rodziny,
 • należność, wynikająca ze stosunku pracy.

Na czym polega mediacja w przypadku rozwodu?

Zasady mediacji można stosować również w sprawach na temat rozwodu bądź separacji – jej zadaniem jest pojednanie małżonków bądź ugodowe rozwiązanie kluczowych kwestii, związanych z:

 • należnościami alimentacyjnymi,
 • miejscem zamieszkania dziecka,
 • (dotyczy to zarówno kontaktów osobistych, jak i relacji z wykorzystaniem technik komunikacyjnych),
 • zaspokojenie potrzeb rodziny (pokrywanie kosztów utrzymania i wychowania dziecka),
 • sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej (zasady wychowawcze, przekazywany system wartości, wybór szkoły czy opieki zdrowotnej),
 • spraw majątkowych, które zostaną rozwiązane w ramach wyroku orzekającego o rozwodzie bądź separacji.

Czy zawarta przy pomocy mediatora ugoda posiada moc prawną?

W momencie, w którym sąd zatwierdzi zapisy ugody, zyskują one moc prawną taką samą, jak ugoda zawarta przed sądem. Warto pamiętać jednak, że jeśli treść przepisów wymaga, aby ugoda została zawarta pod postacią aktu notarialnego, sama mediacja nie wystarczy. Wypracowane w niej kompromisy można jednak wykorzystać w tworzeniu porozumienia, które zostanie uprawomocnione. Aż do tego momentu zainteresowane strony sporu mogą bez konsekwencji odwołać ustaloną wcześniej zgodę na temat ugody.

Skontaktuj się z mediatorami ZSadwokaci

Mamy nadzieję, że dzięki powyższemu wpisowi dowiedziałeś się więcej na temat tego, czym jest mediacja. Pragniemy przypomnieć naszym Klientom, że oprócz wykonywanego zawodu adwokata jesteśmy także certyfikowanymi mediatorami. Doskonale wiemy, co to jest mediacja, znamy również praktyczne zasady mediacji. Chętnie pomożemy Ci w każdym wrażliwym problemie, którego rozwiązanie wymaga bezstronności, obiektywizmu i doświadczenia. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, na czym polega mediacja w wykonaniu wykwalifikowanych ekspertów.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 10

Średnia ocena 4.8

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Luiza Słychan zdjęcie

Luiza Słychan

ADWOKAT / MEDIATOR

Karnista z prawdziwego zdarzenia. Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone. Specjalizuje się także w prawie medycznym.