prawa pacjenta, które warto znać

Ochrona praw pacjenta w dobie pandemii koronawirusa to wyzwanie, z którym w ostatnich miesiącach mierzymy się bardzo często. Prowadzone przez naszą kancelarię sprawy ujawniły nam dwa kluczowe problemy, związane z tym zagadnieniem. Po pierwsze, część pacjentów nie jest świadoma przysługujących im praw. Po drugie, pacjenci znający swoje prawa regularnie napotykają na problemy z ich egzekwowaniem. Poniżej prezentujemy podstawowe prawa pacjenta, o których wszyscy powinniśmy pamiętać.

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych

Prawo do uzyskania świadczeń bez wątpienia uznać należy za podstawowe prawo pacjenta. Pojęcie to stanowi ogół działań, które mają na celu ratowanie, poprawę oraz przywracanie stanu zdrowia pacjenta. Warto pamiętać również, że udzielane świadczenia zdrowotne powinny odpowiadać aktualnej dostępnej wiedzy medycznej.

2. Prawo do wyrażania zgody lub sprzeciwu względem udzielanych świadczeń

Kwestie związane ze zgodą bądź odmową względem podejmowanych działań są bardzo obszerne. Obejmują one szereg złożonych i ważnych kwestii, które związane są m.in. z pojęciem „świadomej zgody” czy poprawną formą wyrażenia zgody lub sprzeciwu względem proponowanego leczenia. Powyższe aspekty warto sprowadzić do jednego mianownika związanego z faktem, że każdy pacjent ma prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji, związanych ze swoim stanem zdrowia.

3. Prawo do poszanowania intymności i godności

Pacjent w trakcie udzielania mu świadczeń medycznych powinien mieć zapewnione takie warunki, w których nie dojdzie do naruszenia jego godności i intymności. Innym aspektem tego prawa jest również prawo do umierania w godności i spokoju.

4. Prawo do zachowania tajemnicy odnośnie informacji związanych z pacjentem

Prawo to obliguje podmiot medyczny do zachowania tajemnicy względem wszelkich danych osobowych czy informacji na temat stanu zdrowia oraz podejmowanych procedur terapeutycznych i diagnostycznych.

5. Prawo do informacji

Prawa pacjenta zakładają posiadanie pełni praw w zakresie uzyskania informacji na temat swojego stanu zdrowia, możliwych sposobach leczenia, dostępnych świadczeń medycznych i kwalifikacjach podmiotu medycznego. W ogólnym rozumieniu jest to prawo do otrzymania wszelkich informacji związanych ze stanem zdrowia oraz do uzyskania wiedzy jak z nich skorzystać.

6. Prawo do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do wglądu w swoją dokumentację medyczną, opisującą jego stan zdrowia oraz udzielone mu świadczenia.

7. Prawo do opieki duszpasterskiej

Jeśli pacjent wyrazi takie życzenie, świadczący usługi na rzecz pacjenta podmiot medyczny ma obowiązek umożliwienia mu opieki duszpasterskiej.

8. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent, który przybywa do podmiotu medycznego z rzeczami wartościowymi, ma prawo bezpłatnie skorzystać ze znajdującego się tam depozytu.

9. Prawo do złożenia skargi

Prawa pacjenta obejmują możliwość zarówno złożenia skargi, jak i otrzymania na nią odpowiedzi zwrotnej.

10. Prawo do leczenia bólu

Podstawowe prawa pacjenta obejmują również prawo do leczenia bólu. Obowiązkiem placówki medycznej jest podjęcie działań w celu ograniczenia natężenia bólu i leczenia go, monitorując przy tym skuteczność podjętych działań.


Czy masz więcej pytań na temat prawa pacjentów?

W powyższych dziesięciu punktach przytoczyliśmy najważniejsze, podstawowe prawa pacjenta. Jeśli artykuł nie rozwiał wszystkich Twoich wątpliwości, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Ochrona praw pacjenta to jedna z naszych najważniejszych specjalizacji, do której zawsze podchodzimy z należytą troską i starannością.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 3

Średnia ocena 4.3

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Luiza Słychan zdjęcie

Luiza Słychan

ADWOKAT / MEDIATOR

Karnista z prawdziwego zdarzenia. Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone. Specjalizuje się także w prawie medycznym.