czyli o rodzajach części zamiennych w postępowaniu o odszkodowanie powypadkowe.

Dzień dobry 😊

Nie wiem, czy już widziałeś tę wiadomość – w ostatni piątek na odcinku drogi krajowej S10 kierujący samochodem Ferrari stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem i wbił się w drogową barierę ochronną [więcej szczegółów dotyczących tego zdarzenia znajdziesz tutaj] 😥

Patrząc na zakres uszkodzeń powstałych w tym “cudeńku” należy cieszyć się, że nikomu nic się nie stało.

Teraz przed jego właścicielem, obok oczywistego w tej sytuacji okresu żałoby, likwidacja powstałej szkody 😉

Naprawa Ferrari – części oryginalne, czy zamienniki?

Piątkowe zdarzenie zainspirowało mnie do przybliżenia Ci zagadnienia rodzajów i jakości części przyjętych w celu naprawy uszkodzonego pojazdu.

Być może pomyślisz sobie, iż jest to kwestia poboczna i “facet mógłby napisać o czymś ważniejszym”.

Uspokajam Cię jednak, gdyż z mojego doświadczenia wynika, iż rodzaj i jakość części uwzględnionych w kosztorysie naprawy Twojego pojazdu ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wysokości należnego Ci odszkodowania.

Wysokość Twojego roszczenia może zmienić się w zasadniczy sposób w zależności od tego, czy kosztorys będzie uwzględniał ceny części nowych oryginalnych, czy też dostępnych na rynku zamienników.

UWAGA:

Dla potrzeb tego wpisu przyjmijmy, że szkoda w Ferrari rozpatrywana będzie w ramach ubezpieczenia OC PPM. Dzięki temu w tej chwili nie będziemy musieli wchodzić w meandry zapisów umów AC, gdyż tam sposób ustalenia wysokości odszkodowania jest inny niż w przypadku odszkodowania z OC SPRAWCY [i dlatego chcę przygotować o tym odrębny wpis].

UWAGA nr 2:

Aktualnie poza sporem w orzecznictwie sądowym pozostaje, że TU sprawcy szkody zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania obejmującego “(…) celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu (…)”.

W przypadku Ferrari każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że koszty jego naprawy powinny zostać ustalone z uwzględnieniem cen nowych części oryginalnych.

Zapytam jednak z przekorą – czy, aby na pewno? 😎

Otóż o tym jaki rodzaj części należy zastosować w procesie rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego decydują takie okoliczności, jak to czy:

  • przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego przy użyciu tzw. zamienników może spowodować pogorszenie jego stanu technicznego albo walorów w zakresie jego użyteczności, trwałości i estetyki
  • uszkodzony pojazd pozostaje jeszcze na gwarancji producenta albo jest stosunkowo młody [w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że pojazdem stosunkowo młodym jest pojazd, którego okres eksploatacji w dacie zdarzenia – co do zasady 😉 – nie przekracza 3 lat]
  • szczególny interes poszkodowanego uzasadnia przeprowadzenie naprawy z wykorzystaniem części oryginalnych, czyli np. [1] gdy pojazd był dotychczas serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części oryginalnych, a kontynuacja takiej “historii” pojazdu może wpłynąć na jego wartość handlową, [2] pojazd nie posiadał wcześniejszych uszkodzeń i nie przeprowadzano wcześniejszych napraw w obszarze uszkodzeń powstałych w zdarzeniu, którego dotyczy prowadzone postępowanie likwidacyjne, [3] poszkodowany potwierdzi swój uzasadniony interes w dokonaniu naprawy z wykorzystaniem części oryginalnych przez to, że jej faktycznie dokona
  • uszkodzona część ma prostą konstrukcję i przez to jej naprawa byłaby możliwa także przy użyciu tzw. zamiennika.

Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której wysokość odszkodowania za uszkodzenie naszego Ferrari zostanie ustalona w oparciu o ceny tzw. zamienników, gdyby wykazano, że np. zostało złożone z czterech innych takich samochodów.

Znam takie sprawy, także wcale się w tym momencie nie śmieję 🙂

Widzisz zatem, że to jakiego rodzaju części zostaną uwzględnione na potrzeby naprawy Twojego pojazdu ma bardzo istotne znaczenie.

Żeby dodatkowo Ci to zobrazować powyższy problem poniżej zamieszczam historię jednego z naszych Klientów…

Z ŻYCIA WZIĘTE:

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw towarzystwo ubezpieczeń [TU], działając jako ubezpieczyciel w zakresie OC SPRAWCY, wypłaciło mojemu Klientowi odszkodowanie w kwocie 6.731,49 PLN.
Na etapie postępowania sądowego poza sporem między nami a TU pozostawał zakres uszkodzeń i koniecznych napraw.
Nie mogliśmy zgodzić się tylko co do jakości części, które winny być uwzględnione dla potrzeb ustalenia należnego Panu Pawłowi [imię oczywiście zmienione] odszkodowania.
My twierdziliśmy, iż odszkodowanie winno zostać ustalone w oparciu o ceny nowych części oryginalnych, TU stało na stanowisku, że wystarczającym będzie uwzględnienie cen części zamiennych o jakości porównywalnej do części oryginalnych.
Ostatecznie Sąd orzekający w sprawie – w ślad za powołanym biegłym sądowym – przyjął, iż to my mieliśmy rację i ostatecznie zasądził na rzecz Pana Pawła dalsze odszkodowanie w kwocie 14.619,99 PLN wraz z odsetkami za zwłokę oraz pełnymi kosztami procesu. ŁĄCZNE ODSZKODOWANIE wypłacone mojemu Klientowi to kwota 20.991,48 PLN.

Jak pokazuje przykład Pana Pawła, rodzaj i jakość części uwzględnionych w kosztorysie naprawy może sprawić, że należne Ci odszkodowanie wzrośnie o przeszło 300%.

Oryginał, zamiennik – co jest czym?

Pewnie już zauważyłeś, że pisząc o częściach unikam określania ich zbiorczym określeniem “części zamienne”, a zamiast tego posługuję się na przemian określeniami “część oryginalna” i “zamiennik”.

Jak zatem ustalić jaka część jest tzw. oryginałem, a jaka zamiennikiem?

Na polskim rynku funkcjonują cztery kategorie części używanych do naprawy pojazdów:

  • O[OE] – części oryginalne oznakowane logo – znakiem towarowym producenta pojazdu
  • Q – części oryginalne oznakowane logo – znakiem towarowym producenta części, dostarczającego dany element na pierwszy montaż pojazdu przez producenta
  • PJ [P]– części o porównywalnej jakości
  • – pozostałe zamienniki.

Jak wynika z mojej dotychczasowej praktyki, biegli sądowi, co do zasady, wskazują w swoich opiniach, że przywrócenie Twojego pojazdu do stanu poprzedniego jest możliwe przy uwzględnieniu części o jakości O i Q.

Jak sprawdzić, jakiej jakości część w kosztorysie przyjęło TU?

Jeżeli chciałbyś samodzielnie sprawdzić jakiej jakości części zostały zastosowane w kosztorysie TU, zażądaj przedłożenia dokumentu zatytułowanego karta optymalizacji części zamiennych.

To w tym dokumencie wymienione zostaną wszystkie części zakwalifikowane do wymiany ze wskazaniem ich jakości.

UWAGA nr 3: 

Towarzystwa ubezpieczeń zaczęły oferować poszkodowanym możliwość naprawy uszkodzonego pojazdu w warsztatach z nimi współpracujących [np. PZU proponuje tzw. sieć naprawczą].
Taka naprawa miałaby się odbyć w sposób bezgotówkowy [TU rozlicza się bezpośredni z warsztatem naprawczym] przy uwzględnieniu technologii naprawy wskazanej w sporządzonym przez zakład ubezpieczeń kosztorysie, jak również przy uwzględnieniu rabatu na części zamienne ustalonego pomiędzy TU a warsztatem naprawczym.
Pamiętaj jednak, że taka naprawa nie pozwoli na przywrócenie stanu poprzedniego pojazdu!
Dlatego zgoda na to rozwiązanie powinna zostać poprzedzona zastanowieniem, czy taka naprawa będzie dla Ciebie satysfakcjonująca i jednocześnie nie obniży sprawności oraz bezpieczeństwa Twojego pojazdu.

Ufff… Mam nadzieję, że, co do zasady, wyczerpałem ten temat.

Jeżeli jednak miałbyś dodatkowe pytania, to nie wahaj się i napisz do mnie 🙂

Z chęcią odpowiem na każde z nich.

Pozdrawiam Cię,

Marcin Zatwarnicki
adwokat

ilustracja artykułu: wielkopolskamagazyn.pl

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 0

Średnia ocena 0

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Marcin Zatwarnicki zdjęcie

Marcin Zatwarnicki

ADWOKAT / MEDIATOR

Pasjonat prawa cywilnego. Doświadczony w bojach pełnomocnik procesowy, w szczególności poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeń oraz podmiotami sektora bankowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym także tych zagranicznych.