Dziś poruszymy temat trudny.

Być może jesteś w ciąży, albo kiedyś w niej będziesz.

Znasz lub być może – w przyszłości – poznasz, to wspaniałe uczucie noszenia pod swoim sercem nowego życia.

Tryskasz energią i jesteś pełna radości w oczekiwaniu na ”ten dzień”. Dzień w którym narodzi się Twój mały skarb.

Nagle, pewnego dnia coś się dzieje.

Samopoczucie uległo pogorszeniu. Ruchy płodu nie są już odczuwalne. Obwód brzucha się zmniejszył i obniżyło się dno macicy.

Udajesz się do lekarza, a tam świat się zatrzymuje…

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu

Czym jest wewnątrzmaciczne obumarcie płodu?

Tak określa się sytuację, w której doszło do śmierci płodu przed jego wydaleniem z macicy. Niezależnie od czasu trwania ciąży.

Zgon płodu można rozpoznać ultrasonograficznie lub po urodzeniu, przez stwierdzenie braku objawów życia, tj. brak oddechu, czynności serca, tętna w pępowinie oraz ruchów zależnych od woli.

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu można podzielić na:

 • wczesne poronienie – do 12 tygodnia ciąży,
 • późne poronienie – po 12 tygodniu ciąży,
 • ciążę obumarłą wczesną – od 22 do 28 tygodnia ciąży,
 • ciąże obumarłą późną – po 28 tygodniu ciąży.

Rozpoznanie

Rozpoznanie ciąży obumarłej ustala się na podstawie oceny klinicznej oraz badań obrazowych.

Jednym z pierwszych objawów wskazujących na śmierć płodu jest brak odczuwania przez ciężarną ruchów płodu. 

W dalszym etapie możliwe jest zauważenie niepowiększania się macicy, zmniejszenie obwodu brzucha i obniżenie się dna macicy, brak wzrostu masy ciała ciężarnej, a nawet jej spadek oraz pojawienie się laktacji.

Gdy wystąpią takie objawy, konieczne jest przeprowadzenie badania ultrasonograficznego, które może potwierdzić śmierć płodu m.in. poprzez uwidocznienie braku czynności serca oraz ruchu płodu.

Opieka nad kobietą w ciąży powikłanej obumarciem płodu

Oczywiście rozpoznanie obumarłej ciąży jest bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji ciężarnej.

Postępowanie personelu medycznego może być dwojakie:

 1. Aktywne (chirurgiczne ukończenie ciąży). Gdy występuje zagrożenie życia matki, np. w następstwie przedwczesnego oddzielenia się łożyska z obfitym krwotokiem lub rozpoczynającego się zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.
 2. Zachowawcze. Polega na hospitalizacji oraz cyklicznym monitorowaniu stanu ciężarnej i płodu. Jest to konieczne, dla jak najwcześniejszego wykrycia rozpoczynającego się zakażenia wewnątrzowodniowego. A tym samy dla zapobiegnięcia sepsie.

Po przyjęciu ciężarnej na oddział konieczne jest sprawdzenie, czy pacjentka ma oznaczoną grupę krwi oraz wykonanie m.in. takich badań jak:

 • morfologia,
 • badanie moczu,
 • ocenia układu krzepnięcia,
 • CRP,
 • posiew z pochwy i krwi.

W przypadku stwierdzenia ciąży obumarłej konieczne jest podjęcie działań polegających na opróżnieniu macicy.

Niekorzystne zakończenie ciąży ma charakter niezwykle złożony i delikatny. Co oznacza, że wszelkie działania diagnostyczno-terapeutyczne powinny odbywać się z szacunkiem oraz w atmosferze intymności. Personel sprawujący opiekę nad pacjentką – w tak trudnej dla niej sytuacji – powinien wyjaśnić swoją rolę, prezentować postawę spokojną i wzbudzającą zaufanie, szanować jej prywatność i poczucie intymności oraz każdorazowo uzyskiwać zgodę na wykonanie wszelkich zabiegów i badań.

Podczas przekazywania pacjentce informacji o niepowodzeniu należy zapewnić jej czas, który umożliwi odnalezienie się w nowej – niezwykle trudnej – sytuacji. Pacjentka taka powinna zostać umieszczona w oddziale tak, aby nie miała stałego kontaktu z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci, bądź są w ciąży.

Pacjentce powinna zostać niezwłocznie zapewniona opieka psychologiczna, a w miarę konieczności również psychiatryczna. Personel medyczny powinien nawiązać z pacjentką kontakt, prowadzić z nią rozmowy w odpowiednim tonie oraz zwrócić szczególną uwagę na jej potrzeby i oczekiwania.

Moc dokumentacji medycznej

Kochana pamiętaj przy tym, jak bardzo ważna jest dokumentacja medyczna.

Jej pozyskanie jest jednym z kluczowych momentów na drodze do wszczęcia procesu w sprawie o tzw. błąd w sztuce medycznej. Dokumentacja ta stanowi bowiem materiał, który pozwala na analizę przebiegu udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych. Nie sposób więc zaprzeczyć, że jest to jeden z najważniejszych środków dowodów wykorzystywanych w każdym rodzaju postępowania.

Staraj się więc – w miarę możliwości – dbać o to, aby cały przebieg ciąży oraz udzielanych Ci w np. w szpitalu świadczeń był odnotowywany w Twojej dokumentacji medycznej.

* * *

Tak jak na samym początku wspomniałam, dzisiejszy wpis jest trudny. Dotykał bowiem tematyki, której – prawdopodobnie – żadna z nas nie chce poruszać.

Musisz jednak wiedzieć, że pewną wiedzę dobrze jest mieć ”zawczasu”.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu na IG.

foto: freepik.com

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 0

Średnia ocena 0

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Luiza Słychan zdjęcie

Luiza Słychan

ADWOKAT / MEDIATOR

Karnista z prawdziwego zdarzenia. Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone. Specjalizuje się także w prawie medycznym.