Witajcie!
Jako, że jest to mój pierwszy wpis długo zastanawiałam się o czym chciałabym napisać dla Was w pierwszej kolejności [uwierzcie, mam dla Was mnóstwo praktycznej wiedzy]. Po rozmowach z wieloma wspaniałymi kobietami, zaobserwowałam jednak, że nie zawsze - my kobiety - mamy świadomość przysługujących nam praw.
Stąd uznałam, że powinnam zacząć od samych podstaw. Chciałabym abyście - jako pacjentki - miały wiedzę jakie są Wasze prawa.
Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ginekolodzy mają obowiązek poszanowania praw pacjenta. Lekarz ginekolog, bez względu na to czy udziela świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym (np. w szpitalu, przychodni lekarskiej), czy też w swoim prywatnym gabinecie ma obowiązek poszanowania i realizacji określonych prawem praw pacjenta.

Niestety – na chwilę obecną – nie ma oficjalnej definicji praw pacjenta. Należy jednak przyjąć, że:

Prawa pacjenta to zespół uprawnień przysługujących człowiekowi  z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych lub ubiegania się o nie. Są to to prawa podmiotowe stanowiące szczególną kategorię praw człowieka. Prawa pacjenta są związane bezpośrednio z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

Jaki jest zatem katalog praw pacjenta?

  1. Prawo do świadczeń zdrowotnych. Jest to bez wątpienia podstawowe prawo pacjenta. Pojęcie to stanowi ogół działań, które mają na celu ratowanie, poprawę oraz przywracanie stanu zdrowia pacjenta. Warto pamiętać również, że udzielane świadczenia zdrowotne powinny odpowiadać aktualnej dostępnej wiedzy medycznej.
  2. Prawo do wyrażania zgody i sprzeciwu na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Kwestie związane ze zgodą bądź odmową względem podejmowanych działań są bardzo obszerne. Związane są m.in. z pojęciem „świadomej zgody”, czy też poprawną formą wyrażenia zgody lub sprzeciwu względem proponowanego leczenia. Powyższe aspekty warto sprowadzić do jednego mianownika – każdy pacjent ma prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji, które związane są z jego stanem zdrowia.
  3. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta. Pacjent w trakcie udzielania mu świadczeń medycznych powinien mieć zapewnione takie warunki, w których nie dojdzie do naruszenia jego godności i intymności. Innym aspektem tego prawa jest również prawo do umierania w godności i spokoju.
  4. Prawo do zachowania przez osoby wykonujące zawód medyczny tajemnicy, co do informacji z nim związanych. Obliguje podmiot medyczny do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji na temat stanu zdrowia, podejmowanych procedur terapeutycznych i diagnostycznych.
  5. Prawo do informacji. Obejmuje posiadanie pełni praw w zakresie uzyskania informacji na temat swojego stanu zdrowia, możliwych sposobach leczenia, dostępnych świadczeń medycznych i kwalifikacjach podmiotu medycznego.
  6. Prawo do dokumentacji medycznej. Pacjent ma prawo do wglądu w swoją dokumentację medyczną, opisującą jego stan zdrowia oraz udzielone mu świadczenia.
  7. Prawo do opieki duszpasterskiej. Jeśli pacjent wyrazi takie życzenie, świadczący usługi na rzecz pacjenta podmiot medyczny ma obowiązek umożliwienia mu opieki duszpasterskiej.
  8. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Pacjent, który przybywa do podmiotu medycznego z rzeczami wartościowymi, ma prawo bezpłatnie skorzystać ze znajdującego się tam depozytu.
  9. Prawo do złożenia skargi. Możliwość złożenia skargi, jak i otrzymania na nią odpowiedzi zwrotnej.
  10. Prawo do leczenia bólu. Obowiązkiem placówki medycznej jest podjęcie działań w celu ograniczenia natężenia bólu i leczenia go, monitorując przy tym skuteczność podjętych działań.

Prawa pacjenta są naszą tarczą, zacznijmy więc z tej tarczy korzystać

Mam nadzieję, że po lekturze dzisiejszego wpisu każda z Was będzie miała świadomość swoich - jako pacjentki - praw. Bez względu na to, czy świadczenia medyczne będą jej udzielane w placówce medycznej, czy prywatnym gabinecie ginekologicznym.
Kochane czas skończyć z naszą pokorą i strachem wobec lekarzy ginekologów, położników, czy też innych podmiotów medycznych [w szczególności położnych], którzy nie respektują naszych praw. Nierzadko świadczenia medyczne są nam udzielane z rażącym naruszeniem praw pacjenta.
Pamiętajcie, że dopóki same będziemy się na to godziły, nic się nie zmieni.

foto: freepik.com

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 0

Średnia ocena 0

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Luiza Słychan zdjęcie

Luiza Słychan

ADWOKAT / MEDIATOR

Karnista z prawdziwego zdarzenia. Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone. Specjalizuje się także w prawie medycznym.