Skarga na lekarza

Skarga na lekarza. Wielu pacjentów nie jest świadomych przysługujących im praw i w momencie niesprawiedliwego potraktowania przez lekarza nie dochodzą swoich roszczeń. W dzisiejszym tekście przedstawiamy różne możliwości reagowania na naruszanie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Sprawdź, kiedy możesz złożyć skargę na lekarza i jak to zrobić.


Skarga na lekarza – czego się dowiesz z tekstu?


Z dbałością o ochronę praw pacjenta – 2 formy skargi na lekarza

Pacjent może złożyć skargę na lekarza, jeżeli w jego ocenie specjalista lub inni pracownicy ochrony zdrowia nie przestrzegali wobec niego ogólnie obowiązujących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, np. niewłaściwie zrealizowali obowiązek informacyjny lub naruszyli tajemnicę zawodową. Więcej o podstawowych prawach pacjenta pisaliśmy w kwietniu na naszym blogu.

1. Skarga na nieprawidłowe postępowanie personelu medycznego

W pierwszej kolejności pacjent powinien zgłosić naruszenie zasad do przełożonego osoby wykonującej zawód medyczny. Zwierzchnik powinien niezwłocznie zainterweniować w sprawie nieprawidłowości personelu. Oczywiście złożenie skargi na lekarza w powyższy sposób nie będzie możliwe, gdy osoba wykonująca zawód medyczny nie ma bezpośredniego przełożonego.

Przykład: Skargę na nieprawidłowe postępowanie personelu medycznego w szpitalu można skierować do ordynatora oddziału lub dyrektora szpitala, natomiast zażalenie na personel w przychodni – bezpośrednio do kierownika.

2. Skarga na naruszenie praw pacjenta do Rzecznika Praw Pacjenta

Jeżeli skarga u bezpośredniego przełożonego nie przyniesie spodziewanego rezultatu (lub gdy w ogóle nie jest możliwa do złożenia), pacjent może skierować skargę na lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta. Warto podkreślić, że wniosek ten jest wolny od opłat.


Skarga na lekarza a wymiar sprawiedliwości

W imię ochrony praw pacjenta każdy kuracjusz może domagać się pociągnięcia podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie przysługujących mu praw do odpowiedzialności cywilnej, karnej bądź zawodowej. W tym celu ma on możliwość złożenia jednego z 4 rodzajów wniosków:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Wniosek ten należy skierować do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeżeli naruszenia praw pacjenta dopuściła się osoba wykonująca zawód medyczny (np. lekarz, pielęgniarka lub położna). Podobnie jak w przypadku zawiadomienia do Rzecznika Praw Pacjenta, osoba wnosząca nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem skargi na lekarza czy ewentualnym postępowaniem.

2. Wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego

Wniosek do komisji można złożyć w ciągu roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu szkody (takiej jak zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia), lub od dnia sądowego stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców po śmierci pacjenta bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia. Wniosek podlega opłacie w wysokości 200 złotych. W przypadku gdy komisja orzeknie o braku zdarzenia medycznego, pacjent ponosi również koszty postępowania.

3. Pozew o zasądzenie zadośćuczynienia lub odszkodowania za naruszenie praw pacjenta, w tym za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

Żądanie może być skierowane zarówno przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny, jak i jednostce ochrony zdrowia. Wystąpienie z pozwem wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Wysokość opłaty jest uzależniona od kwoty roszczenia.

Ponadto, strona inicjująca postępowanie musi liczyć się z koniecznością ponoszenia dalszych wydatków w toku postępowania, takich jak zaliczki na biegłych sądowych. W przypadku wygranej koszty te zostaną zwrócone poszkodowanemu.

4. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę wykonującą zawód medyczny

Jeżeli w ocenie pacjenta zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba wykonująca zawód medyczny nie dopełniła ochrony praw pacjenta i dopuściła się czynu zabronionego, poszkodowany ma możliwość skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Co istotne, pacjent nie ponosi żadnych opłat związanych z zawiadomieniem i samym postępowaniem.


Chcesz złożyć skargę na lekarza lub poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą ochrony praw pacjenta? Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Prawo medyczne to jedna z naszych specjalizacji i chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 13

Średnia ocena 4.2

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Luiza Słychan zdjęcie

Luiza Słychan

ADWOKAT / MEDIATOR

Karnista z prawdziwego zdarzenia. Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone. Specjalizuje się także w prawie medycznym.