Witaj! Dziś przychodzę do Ciebie z kolejną dawką wiedzy. Tym razem, pokrótce omówię przysługujące każdej pacjentce prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Jeśli jeszcze, nie zapoznałaś się z wpisem na łamach którego omawiam katalog praw pacjenta, to serdecznie Cię do tego zachęcam. 🙂

U niektórych moich Klientek w temacie dokumentacji medycznej powstaje pewna zagwozdka. A mianowicie: ,,Czy jeśli leczyłam się w prywatnej klinice, to też mam prawo dostępu do dokumentacji medycznej?”

Tak! Kochana oczywiście, że masz takie prawo. I gorąco zachęcam Cię abyś z niego korzystała.

Przepisy, które regulują zasady tworzenia, udostępniania oraz archiwizowania dokumentacji medycznej, odnoszą się w takim samym stopniu do podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń refundowanych ze środków publicznych, jak i podmiotów udzielających tych świadczeń prywatnie.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

Jest to jedno z podstawowych praw każdej pacjentki. Prawo to jest bardzo ważne, więc chciałabym abyś miała jego świadomość.

Każda pacjentka ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, która dotyczy stanu jej zdrowia oraz udzielonych jej świadczeń zdrowotnych.

W celu realizacji tego prawa, podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązane są prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną. Tym samym, jednym z elementów związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej jest więc jej udostępnianie.

Podmioty te zobligowane są także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Komu może zostać udostępniona dokumentacja medyczna?

  1. Pełnoletniej pacjentce.
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjentki małoletniej lub ubezwłasnowolnionej.
  3. Osobie upoważnionej przez pacjentkę lub jej przedstawiciela ustawowego.
  4. Po śmierci pacjentki pełnoletniej – osobie upoważnionej przez pacjentkę lub osobie bliskiej dla pacjenta.
  5. Po śmierci osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – przedstawicielowi ustawowemu pacjenta.

Dlaczego o tym piszę?

Chciałabym, abyś miała świadomość jak bardzo ważna jest dokumentacja medyczna.

Jej pozyskanie jest jednym z kluczowych momentów na drodze do wszczęcia procesu w sprawie o tzw. błąd w sztuce medycznej. Dokumentacja ta stanowi bowiem materiał, który pozwala na analizę przebiegu udzielonych pacjentce świadczeń zdrowotnych. Nie sposób więc zaprzeczyć, że jest to jeden z najważniejszych środków dowodów wykorzystywanych w każdym rodzaju postępowania.

Warto jest przy tym podkreślić, że realizacja prawa pacjentki w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej nie może zostać – przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – w żaden sposób ograniczona, bądź utrudniona.

Niestety częstokroć zdarza się tak, że zwrócenie się przez pacjentkę lub jej rodzinę z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji, automatycznie połączone jest z pewną podejrzliwością okazywaną przez personel administracyjny szpitala. Zdarzają się pytania typu: ,,A do czego Pani jest potrzebna ta dokumentacja?” Zaznaczyć przy tym należy, że przepisy prawa nie przewidują obowiązku udzielania takiej informacji.

Co za tym idzie, pamiętaj, że nie musisz nikomu tłumaczyć w jakim celu chcesz uzyskać kopię dokumentacji medycznej. 🙂

foto: freepik.com

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 1

Średnia ocena 5

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Luiza Słychan zdjęcie

Luiza Słychan

ADWOKAT / MEDIATOR

Karnista z prawdziwego zdarzenia. Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone. Specjalizuje się także w prawie medycznym.