prawo do dokumentacji medycznej

Czy zawsze można żądać udostępnienia dokumentacji medycznej? Kto jest uprawniony do jej uzyskania? Przedstawiamy Państwu kolejny tekst w ramach cyklu: „Gdy Eskulap poznał Temidę”, w którym opisujemy jak przenikają się dwie niezwykle ważne dziedziny: prawo i medycyna.

Dokumentacja medyczna – obowiązki podmiotów leczniczych

Wszystkie informacje o leczeniu pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej (np. przychodni lub szpitalu) muszą być przez te podmioty gromadzone i przechowywane w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Przewiduje ono, że informacje o pacjentach przechowuje się pisemnie lub elektronicznie w sposób zabezpieczony przez zniszczeniem i zapewniający poufność. Przy każdym wpisie w historii choroby musi widnieć data i podpis lekarza i żadnej, nawet błahej informacji, nie można z dokumentacji medycznej usunąć.

Obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 10 lat, z wyjątkiem przypadków, gdy w placówce lub gabinecie prywatnym doszło do zgonu, uszkodzenia ciała lub zatrucia pacjenta – wtedy okres ten wydłuża się do 30 lat.


Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest jego prawem podstawowym. Informacje w niej zawarte dotyczą stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane dzieli się więc na wewnętrzne, które opisują historię choroby pacjenta czy wyniki jego badań, oraz zewnętrzne, obejmujące takie dokumenty jak np. skierowania do szpitala – obie kategorie należy udostępnić pacjentowi na jego żądanie bezwarunkowo.

Komu przysługuje prawo do dokumentacji medycznej?

Oczywiście dostęp do akt pacjenta może mieć nie tylko on sam. Co do zasady, prawo do dokumentacji medycznej przysługuje:

  • Pełnoletniemu pacjentowi,
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta ubezwłasnowolnionego lub małoletniego,
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta (lub upoważnionej przez przedstawiciela ustawowego pacjenta),
  • W przypadku śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej lub jego bliskim,
  • W przypadku śmierci pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego – przedstawicielowi ustawowemu.

Jak wykorzystać prawo pacjenta do dokumentacji medycznej?

Przygotowując się do wszczęcia procesu o tzw. błąd w sztuce medycznej, warto wraz z prawnikami przeanalizować wszystkie dane z dokumentacji medycznej – będą one kluczowymi dowodami w sprawie. Pozwolą one też ocenić, czy warto rozpocząć postępowanie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

Co jeśli lekarz odmawia wydania dokumentacji medycznej?

Uwaga, podstawowe prawo pacjenta do dokumentacji medycznej nie może być w jakimkolwiek stopniu ograniczane a jego realizacja utrudniana. Niestety, praktyka wygląda często nieco inaczej. Klienci, którym pomagamy w sprawach z zakresu prawa medycznego, w odpowiedzi na ich prośbę o wydanie akt medycznych często słyszą podejrzliwe pytania ze strony lekarzy lub administracji szpitala: „Do czego Panu/Pani jest ona potrzebna?”. W takiej sytuacji należy pamiętać, że pacjent nie ma obowiązku wyjaśniać, dlaczego potrzebuje swoich danych.

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć podstawowe informacje o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej. Jeśli czujecie Państwo, że jest ono w jakiś sposób naruszane lub szukacie Państwo pomocy w sprawach z zakresu prawa medycznego, zapraszamy do kontaktu.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 2

Średnia ocena 5

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Luiza Słychan zdjęcie

Luiza Słychan

ADWOKAT / MEDIATOR

Karnista z prawdziwego zdarzenia. Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone. Specjalizuje się także w prawie medycznym.