Tym razem postanowiłam, że przybliżę Ci podstawowe informacje o tym jak ukształtowany jest system ochrony praw pacjenta.

Nie ulega wątpliwości, że kobiety jako pacjentki również posiadają możliwość reagowania na sytuacje w których dochodzi do naruszenia – przez osoby wykonujące zawody medyczne – zasad udzielania im świadczeń opieki zdrowotnej. Istnieje co najmniej kilka różnych dróg na których pacjentki mogą dochodzić przysługujących im praw.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z katalogiem praw pacjenta.

A teraz moja Droga, zaproponuję Ci drogi do realizacji Twoich praw 🙂

Skarga na nieprawidłowe postepowanie personelu medycznego

Gdy dojdzie do nieprzestrzegania wobec Ciebie ogólnie obowiązujących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej masz możliwość złożenia skargi do bezpośredniego przełożonego osoby, która naruszyła Twoje prawa.

Przykładami takich naruszeń może być m.in. niewłaściwie realizowany obowiązek informacyjny, naruszenie tajemnicy zawodowej, czy też naruszenie prawa do poszanowania intymności i godności.

W takiej sytuacji przełożony ma możliwość niezwłocznego zainterweniowania na nieprawidłowości personelu. Na co jednak musisz zwrócić uwagę, złożenie skargi w powyższy sposób nie będzie możliwe, gdy osoba wykonująca zawód medyczny nie ma bezpośredniego przełożonego.

PRZYKŁAD: Skargę na nieprawidłowe postępowanie personelu medycznego w szpitalu można skierować do ordynatora oddziału lub dyrektora szpitala, zaś personelu w przychodni do jej kierownika. Co się zaś tyczy osób udzielających świadczeń w formie indywidualnej praktyki skarga taka nie będzie miała zastosowania, gdyż osoby takie nie posiadają bezpośredniego przełożonego.

Skarga na naruszenie praw pacjenta do Rzecznika Praw Pacjenta

Jeżeli skarga u bezpośredniego przełożonego nie przyniesie spodziewanego rezultatu (lub gdy w ogóle nie jest możliwa do złożenia) jako pacjentka masz możliwość skierowania do Rzecznika Praw Pacjenta skargi na naruszenie Twoich praw.

Rzecznik ma swoją siedzibę w Warszawie, a jego zadaniem jest ochrona praw pacjentów we wszystkich sytuacjach związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Co ważne, wniosek jest wolny od opłat.

Wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego

Wniosek do komisji można złożyć w ciągu jednego roku od dnia, w którym dowiedziałaś się o powstaniu szkody np. zakażeniu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, bądź od dnia sądowego stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców po śmierci pacjenta lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta. Wniosek podlega opłacie – 200,00 złotych. W przypadku gdy komisja orzeknie o braku zdarzenia medycznego, ponosisz również koszty tego postępowania.

Jako pacjentka, masz również możliwość domagania się pociągnięcia podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie przysługujących Ci praw do odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę wykonującą zawód medyczny

Jeżeli w Twojej ocenie – zachodzi uzasadnione podejrzenie – że osoba wykonująca zawód medyczny dopuściła się czynu zabronionego (przestępstwa) masz możliwość skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W postępowaniu takim nie ponosisz żadnych opłat. Samo zawiadomienie również jest wolne od opłat.

Pozew o zasądzenie zadośćuczynienia i/lub odszkodowania za naruszenie praw pacjenta, w tym za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

Zakres możliwego do uzyskania roszczenia jest uzależniony od konkretnego stanu faktycznego. Żądanie może być skierowane zarówno przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny, jak i jednostce ochrony zdrowia.

Wystąpienie z pozwem – co do zasady – wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu.

Wysokość opłaty sądowej jest zależna od kwoty roszczenia. Ponadto, jako strona inicjująca postępowanie musisz liczyć się z tym, że w toku postępowania będziesz musiała ponosić dalsze koszty np. zaliczki na biegłych sądowych.

Co jednak ważne – w przypadku wygranej – koszty te zostaną Ci zwrócone. Natomiast w przypadku przegranej, zobligowana będziesz do zwrotu kosztów poniesionych przez stronę przeciwną.

Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Wniosek taki możesz złożyć jeśli naruszenia przysługujących Ci praw dopuściła się osoba wykonująca zawód medyczny np. lekarz, pielęgniarka, położna. Kierujesz go do właściwego Rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Wniosek jest wolny od opłat.

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Ciebie pomocne. Jednocześnie, głęboko wierzę, że mając świadomość przysługujących Ci praw, nie pozostaniesz bierna. Dziś już wiesz jak – w razie konieczności – zareagować na ewentualne naruszenia ze strony podmiotów medycznych.

Kochane, czas skończyć z naszą pokorą i strachem wobec lekarzy ginekologów, położników, czy też innych podmiotów medycznych [w szczególności położnych], którzy nie respektują naszych praw.

Pamiętajcie, że dopóki same będziemy się na to godziły, nic się nie zmieni.

foto: freepik.com

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 0

Średnia ocena 0

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Luiza Słychan zdjęcie

Luiza Słychan

ADWOKAT / MEDIATOR

Karnista z prawdziwego zdarzenia. Z sukcesami reprezentuje strony postępowań karnych oraz o wykroczenie. Posiadane przez nią wiedza i doświadczenie gwarantują, że zarówno prawa osób oskarżonych i obwinionych, jak i uprawnienia osób pokrzywdzonych czynem zabronionym zostaną zabezpieczone. Specjalizuje się także w prawie medycznym.